Pomagamy frankowiczom odzyskać niezależność finansową

+48 605 187 223

biuro@frankhelp.pl

Rekordowa wygrana 1,96 MLN – sukces mec. Soboty!

Sąd Okręgowy w Warszawie z dn. 8.06.2020 r. w sprawie banku Raiffeisen Bank International AG, uwzględnił powództwo i ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF na kwotę 2.400.000,00 zł (dwa miliony złotych czterysta tysięcy złotych).

Sąd zasądził także kwotę 31.034 zł tytułem zwrotu kosztów sądowych. W przypadku prawomocności wyroku, łączna korzyść klienta w tej sprawie to ok. 1.960.000,00 zł (1.96 mln zł). (sygn. akt: XXV C 136/19).

Analiza umowy kredytowej

Zapisz się, aby otrzymać bezpłatnie.