FAQ

FACzęsto zadawane pytania

Jak długo trwa postępowanie sądowe?

Postępowanie przed sądem I instancji zwykle trwa ok. 24 miesięcy. Jeżeli dojdzie do postępowania apelacyjnego, należy do tego czasu doliczyć dodatkowe 12 miesięcy. Trudno jest przewidzieć konkretny okres z uwagi na dynamiczność postępowania oraz różnice w działaniu sądów. Cały proces może trwać nawet do 3-4 lat, gdyż jest wiele czynników, które to determinują. Nie można tego jasno określić, więc jeżeli ktoś Państwu coś obiecuje, to świadomie wprowadza w błąd.

Czy roszczenia się przedawniają?

Ustawą z dnia 13.04.2018 r. ustawodawca skrócił terminy przedawnienia z 10 lat do 6 lat…
ALE:
Zgodnie z art. 5 ust. 3 tej ustawy, w przypadku roszczeń już przysługujących konsumentom – zostajemy przy terminie 10 lat.

Roszczenia o unieważnienie umowy i klauzul niedozwolonych nie przedawniają się. Przedawnia się tylko okres umowy sprzed 10 lat OD DNIA ZŁOŻENIA POZWU.

Przykład: ”Wziąłem kredyt w CHF na 30 lat. Spłacam go już 13, zostało mi jeszcze 17.”
Oznacza to, że odszkodowanie, o które walczymy dla Ciebie, obejmuje okres 10 lat, które już spłaciłeś oraz 17 lat pozostałych do spłaty. Przepadają tylko 3 lata z racji przedawnienia. W tej sytuacji wygrywamy odszkodowanie obejmujące 27 lat. Jak widać w powyższym przykładzie, przedawnienia w minimalnym stopniu wpływają na całą sytuację.

Czy prowadzimy pozwy zbiorowe?

Nie, nie prowadzimy pozwów zbiorowych. Jest w nich tak obszerny materiał dowodowy, że pierwszy pozew zbiorowy został złożony w 2011 r. i do dnia dzisiejszego nie ma jeszcze żadnego rozstrzygnięcia. Fakt, że nie ma dwóch takich samych umów oraz okoliczności ich zawierania sprawia, że nie powinno się obcinać, grupować i dopasowywać roszczeń do średniej. Każda klauzula niedozwolona wymaga odrębnego zbadania i indywidualnego opisu w treści pozwu. Dodatkowo pozwy grupowe dotyczą ustalenia, a nie zasądzenia. Nawet jak się już wygra w zbiorowym, trzeba będzie zrobić kolejny pozew o zapłatę.

Sądom dużo łatwiej i szybciej jest indywidualnie rozpatrywać osobę, efektem już kilkadziesiąt pozytywnych prawomocnych rezultatów. Jesteś w pozwie zbiorowym? Jeszcze nie wszystko stracone. Możliwe, że istnieje opcja na bezpłatne przełączenie do pozwu indywidualnego, wyślij nam:
– Umowę kredytową,
– Umowę z obecną kancelarią.
Niezobowiązująco przeanalizujemy dokładnie Twoją sytuację, decyzję podejmiesz później.

Czemu możemy działać? Zakazane klauzule.

1. Klauzula indeksacyjna przeliczająca kredyt wg kursu CHF ustalonego dowolnie przez bank. Zakazana ze względu na dowolność banku w ustaleniach kursu. Kredyt powinien być traktowany jako złotówkowy, przy zachowanym oprocentowaniu.
2. Klauzula ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Zakazana ze względu na brak równoważności świadczeń. Zapłacone składki podlegają zwrotowi.
3. Klauzula oprocentowania zmienianego decyzją banku. Zakazana ze względu na dowolność banku w ustalaniu oprocentowania. Zmiany oprocentowania nie są dopuszczalne.
4. Klauzula podwyższonej marży do czasu dostarczenia odpisu wpisu hipoteki. Zakazana od momentu wpisu hipoteki. Opłaty pobrane od momentu wpisu hipoteki podlegają zwrotowi.

Unieważnienie umowy kredytowej, a unieważnienie „klauzul abuzywnych”.

W przypadku unieważnienia całej umowy kredytowej, Sąd stwierdza, że nie może ona istnieć w obrocie prawnym z uwagi na braki prawne lub błędy zawarte w jej treści. W przypadku stwierdzenia nieważności umowy kredytowej Bank powinien zwrócić Kredytobiorcy wszystkie wpłaty, które od niego otrzymał, a Kredytobiorca powinien zwrócić na rzecz Banku kwotę kredytu, którą otrzymał od Banku. Prawdopodobnym rozwiązaniem jest wzajemna kompensata roszczeń stron postępowania, co oznaczałoby, że do spłaty pozostanie Kredytobiorcy niewielka część uzyskanego kredytu.

W przypadku wskazania przez Sąd, że umowa Kredytobiorcy zawiera klauzule abuzywne, następuje ich unieważnienie. Skutkiem powyższego jest „odfrankowanie”, czyli przyjęcie, że od początku stanowiła ona umowę kredytową zawartą w złotych polskich. W tej sytuacji klient otrzyma zwrot kwoty nadpłaconego kredytu oraz przeliczenie rat na przyszłość po kursie kupna CHF z dnia uruchomienia kredytu. Ważne, że kredyt pozostanie dalej na korzystnym oprocentowaniu LIBOR.

Na dzień dzisiejszy trudno stwierdzić, która linia orzecznicza jest przeważająca. Sądy orzekają zarówno unieważnienie całych umów jak i unieważnienie samych klauzul abuzywnych. Wyrok w dużej mierze zależy od konkretnych zapisów zawartych w danej umowie kredytowej.

Korzystniejsze unieważnienie umowy, czy klauzul abuzywnych? Z dotychczasowej praktyki wynika, że zawsze korzystniejsze jest unieważnienie całej umowy. Minusem takiej sytuacji jest jednak obowiązek spłaty pozostałej części kredytu.

Czym różni się kredyt denominowany od kredytu indeksowanego?

Kredyt denominowany charakteryzuje się wyrażeniem kwoty kredytu w walucie obcej i następnym przeliczeniu wskazanej kwoty kredytu na złote polskie. W ramach kredytu indeksowanego zachodzi sytuacja odwrotna, tj. kwota kredytu wyrażana jest w walucie polskiej, następnie zaś jest przeliczana na walutę obcą. W przypadku kredytu denominowanego Kredytobiorca nie zawsze uzyskuje więc kwotę w złotych polskich, o którą wnioskował (w związku ze zmianą kursu walut kwota ta może być niższa lub wyższa).

Postępowanie prowadzone w związku z kredytem denominowanym pozostaje zbliżone do postępowania prowadzonego w związku z kredytem indeksowanym. W odniesieniu do kredytów denominowanych większy nacisk kierowany jest w stronę unieważnienia całości umowy.

Spłaciłem mój kredyt 2 lata temu. Czy mogę się ubiegać o odszkodowanie?

Tak. Całkowita spłata kredytu nie wpływa na ocenę abuzywności klauzul zawartych w umowie kredytowej. Możliwe także pozostaje uznanie umowy kredytowej za nieważną. Spłata kredytu ma jedynie znaczenie dla wysokości dochodzonego roszczenia.

Ustawa antyspreadowa.

Z dniem 26.08.2011 r. weszła w życie ustawa “antyspreadowa”.

Zmiany “na przyszłość”:

  • Eliminacja możliwości zawierania w przyszłości w umowach kredytowych klauzul waloryzacyjnych.
  • Nowe szerokie obowiązki informacyjne dla banków.

Zmiany wobec umów z lat 2005-2011″

  • Możliwość zawierania umów przez dotychczasowych kredytobiorców ANEKSU DO UMOWY. Aneks pozwala na spłatę zadłużenia bezpośrednio w CHF.

Czy masz jakieś pytania?

_

Czy masz jeszcze pytania? Jeśli tak, napisz do nas przez formularz kontaktowy. Odpowiemy maksymalnie w ciągu 24h.

Zapytaj nas

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.