Wyroki

Wygrane naszej Kancelarii w sprawach Frankowiczów:

Wyrok Sądu Okręgowego w Bielsko-Białej z dn. 27.10.2020 r.

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej (I C 1543/19, sędzia SSO Jerzy Strzygocki) doszło do całkowitego unieważnienia umowy naszych Klientów.

Wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dn. 16.11.2020 r.

Wyrokiem z dnia 16.11.2020 r. (sygn. akt: ACa 1531/19, sędzia Małgorzata Bohun) Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego z dnia 20.09.2019 r. (XII C 1366/18) przeciwko mBank S.A., zasądzający od banku na rzecz naszych Klientów kwotę 105 358,33 zł tytułem unieważnienia klauzul waloryzacyjnych (tzw. odfrankowienie).
Wyrok jest o tyle przełomowy, że dotychczas w większości spraw sędzia SSA M. Bohun oraz gros pozostałych sędziów Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu oddalało powództwa Frankowiczów. W ustnych motywach rozstrzygnięcia zostało wskazane, że wbrew pierwotnej opinii uzupełniającej biegłego na okoliczność ustalenia spłaty po kursie NBP opinia ta okazała się już niepotrzebna, ze względu na utrwaloną linię orzeczniczą w tych sprawach w pozostałych sądach oraz konieczność poniesienia negatywnej sankcji przez bank.

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dn. 10.12.2020 r.

Tym razem, wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi w dniu 10 grudnia 2020 r. (sygn. akt: I C 287/19, sędzia: Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek) zasądzono na rzecz naszych Klientów od banku mBank S.A. kwotę 401 869,70 zł , unieważniając jednocześnie umowę w najdalej idącym wariancie teorii dwóch kondykcji! Wyrok jest nieprawomocny ale potwierdza, że sądy w Łodzi w sprawach mBank S.A. najczęściej już unieważniają zawarte umowy.

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dn. 10.12.2020 r.

Informujemy, że nasi Klienci wygrali z naszą pomocą z bankiem PKO BP S.A. – wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 10.12.2020 r. (sygnatura akt: XII C 306/20) doszło do unieważnienia całej umowy kredytu na zasadzie teorii salda wraz z zasądzeniem kwoty nadpłaconego kapitału w wysokości 25 300,45 zł.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dn. 21.12.2020 r.

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21.12.2020 r. (sygnatura akt: II C 455/20) doszło do całkowitego unieważnienia umowy zawartej z bankiem BPH S.A. oraz zasądzenia kwoty 139 948,37 zł wraz z odsetkami oraz kosztami procesu (na zasadzie teorii dwóch kondykcji).

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dn. 29.12.2020 r.

Wyrokiem Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 29.12.2020 r. (sygn. akt: XII C 1383/18, SSO Krzysztof Rudnicki) doszło do unieważnienia umowy kredytowej naszych Klientów z bankiem PKO BP S.A. (umowa Własny Kąt Hipoteczny, kredyt denominowany CHF) i zasądzenia kwot 102 578,58 zł oraz 39 977,57 CHF w oparciu o teorię dwóch kondykcji.
To kolejny dobry wyrok w sprawie przeciwko PKO BP S.A. w ciągu ostatnich tygodni.

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dn. 29.12.2020 r.

W dniu 29.12.2020 r. Sąd Okręgowy w Łodzi (sygn. akt: I C 1116/20) zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 139 536,04 zł, unieważniając w ten sposób w całości zawartą umowę na zasadzie teorii dwóch kondykcji.

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dn. 1.01.2021 r.

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi (sygn. akt: II C 1096/18, sędzia: I. Jamróz-Zdziubany), pozwany mBank S. A., kwota zasądzona: 282.620,01 zł (unieważnienie umowy, 2 kondykcje)

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dn. 1.01.2021 r.

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach (sygn. akt: I C 942/18, sędzia: Jolanta Polko), pozwany ING Bank Śląski S. A., kwota zasądzona: 373.096,30 zł (unieważnienie umowy, 2 kondykcje)

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dn. 27.10.2020 r.

W dniu 27.10.2020 r. Sąd Okręgowy w Katowicach (I C 363/20, sędzia SSO Jolanta Polko) doprowadził do unieważnienia umowy kredytu naszych Klientów z bankiem ING Bank Śląski S.A. Sąd uznał, że umowa jest w całości nieważna na zasadzie teorii dwóch kondykcji i zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 152 313,00 zł.

Postanowienie Sądu Rejonowego w Warszawie z dn. 16.10.2020 r.

Tym razem w sprawie przeciwko Bankowi Millennium S.A. uprawomocniło się postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa II Wydział Cywilny (sygn. akt: II C 2322/20), dzięki któremu nasi Klienci:

    • mają w całości zawieszoną spłatę kredytu do momentu prawomocnego zakończenia postępowania,
    • bank ma zakaz wypowiedzenia im zawartej umowy kredytu, mimo zaprzestania spłaty,
    • bank ma zakaz wpisania ich do Biura Informacji Kredytowej w zakresie zaprzestania spłaty kredytu jako dłużników.

Liczymy, że nasi Klienci coraz częściej będą otrzymywać takie postanowienia, co napewno ułatwi życie wielu Frankowiczom

Wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze z dn. 15.10.2020 r.

W dniu 15.10.2020 r. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze zasądził na rzecz naszych Klientów od Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. kwotę 724 143,53 zł wraz z odsetkami oraz kwotę 17 383,86 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, unieważniając w ten sposób całą umowę kredytu denominowanego na zasadzie teorii dwóch kondykcji.

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dn. 9.10.2020 r.

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi (I C 1216/19, sędzia: Anna Jóźwiak) doszło do unieważnienia umowy kredytu indeksowanego w całości, na zasadzie teorii salda. Sąd doszedł do wniosku, że zawarta z bankiem umowa z 12.05.2008 r. nie może zostać utrzymana w mocy i jedyną możliwością jest jej unieważnienie. Sprawa jest o tyle istotna, że sądy łódzkie coraz częściej unieważniają umowy (a wcześniej dokonywały tzw. odfrankowienia).

Wyrok Sądu Rejonowego w Łodzi z dn. 23.09.2020 r.

W dniu 23.09.2020 r. Sąd Rejonowy w Łodzi (sygnatura akt: I C 1202/18, sędzia SSR Joanna Szczygielska) unieważnił klauzule waloryzacyjne (tzw. odfrankowienie) kredytu hipotecznego indeksowanego do franka szwajcarskiego, zasądzając na rzecz naszych Klientów kwotę 36 019,36 zł.

Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dn. 23.09.2020 r.

W dniu 23 września 2020 r. odnotowaliśmy wygraną z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ Bank), z kredytu denominowanego. Sąd Okręgowy w Katowicach (sygnatura akt: II C 32/20, sędzia SSR del. Joanna Kurek-Pachla) uznał nieważność zawartej umowy kredytu naszych Klientów na zasadzie teorii dwóch kondykcji, zasądzając na ich rzecz odpowiednio kwoty 30 402,57 zł oraz 39 256,60 CHF.

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dn. 20.08.2020 r.

Po raz kolejny udało nam się wygrać w sprawie umowy kredytu indeksowanego, zawartej z bankiem mBank S.A. Tym razem w dniu 20.08.2020 r. Sąd Okręgowy w Łodzi (sygnatura akt: II C 1177/18, sędzia SSO Marzanna Rojecka-Mazurczyk) unieważnił całą umowę naszych Klientów przyjmując za wiodącą teorię salda.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dn. 19.08.2020 r.

W dniu 19.08.2020 r. Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie o sygn. akt: XXV C 444/19 (SSO Paweł Duda) unieważnił na zasadzie teorii salda umowę kredytu denominowanego naszych Klientów zawartą z bankiem BGŻ (obecnie BGŻ BNP Paribas S.A.). Sąd doszedł do wniosków popartych powództwem, w przedmiocie braku możliwości utrzymania umowy jako ważnej ze względu na liczne naruszenia m.in. prawa bankowego, w tym niemożliwego do określenia świadczenia głównego po wyeliminowaniu niedozwolonych zapisów.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dn. 6.08.2020 r.

W dniu 6.08.2020 r. w prowadzonej przez nas sprawie przed Sądem Okręgowym w Warszawie (XXV C 2023/20), po wydaniu postanowienia o zabezpieczeniu roszczenia, komornikowi udało się zająć w całości środki Banku BPH S.A. w kwocie 46 721,55 zł i zabezpieczyć je do końca trwania procesu na rachunku depozytowym. Dzięki temu, w przypadku prawdopodobnej wygranej w tej sprawie, nie będzie przeszkód, aby środki te trafiły od razu do Klienta.

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dn. 4.08.2020 r.

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 4 sierpnia 2020 r. (sygn. akt: I C 570/19), sędzia SSO Barbara Krzysztofiak, w sprawie przeciwko bankowi mBank S.A., sąd uwzględnił powództwo i doprowadził do unieważnienia umowy na zasadzie korzystnej teorii dwóch kondykcji, zasądzając od banku kwotę 150.328,58 zł na rzecz naszych Klientów. Ponadto zasądzone zostały również odsetki od dnia 31.10.2019 r. oraz kwota 9.317 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Jest to kolejna w ostatnim czasie wygrana z bankiem mBank S.A.

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dn. 24.07.2020r.

W dniu 24.07.2020 r. Sąd Okręgowy w Łodzi (sygn. akt: I C 681/19 unieważnił umowę naszych Klientów z bankiem mBank S.A. i zasądził od banku kwotę 243 800 zł na zasadzie teorii dwóch kondycji.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dn. 24.07.2020r.

W dniu 24.07.2020 r. udało nam się PRAWOMOCNIE wygrać sprawę z bankiem mBank S.A.! Sąd Apelacyjny w Łodzi utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego (II C 1082/17, I ACa 1166/18), zwiększając zasądzoną kwotę̨ należną̨ naszym Klientom z tytułu nadpłaty oraz UNWW do 191 010,78 zł z dodatkowymi odsetkami od 2017 r. Oznacza to dodatkowo zmniejszenie kredytu o ok. 475 000 zł. Łączna korzyść, uwzględniając nadpłatę z okresu procesu, wynosi 739 010,78 zł.

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dn. 23.07.2020 r.

W dniu 23 lipca 2020 r., Sąd Okręgowy w Łodzi III Wydział Cywilny Odwoławczy (sygn. akt: III Ca 68/20) odrzucił apelację banku mBank S.A., co oznacza utrzymanie wyroku sądu w I instancji polegającego na unieważnieniu umowy kredytu indeksowanego do CHF w całości. Kredyt opiewał na kwotę 124.800,00 zł, do tej pory zostało zapłacone ok. 85.000 zł. To oznacza, że do oddania do banku pozostaje kwota ok. 39.800 zł (a do momentu wygranej zadłużenie według banku wynosiło ok. 144.900 zł). Dzięki przedmiotowemu rozstrzygnięciu zatem łączna korzyść wynosi ok. 105.100,00 zł. Jest to kolejna w ostatnim czasie wygrana z bankiem mBank S.A.,

Postanowienie Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dn. 9.07.2020r.

Zgodnie z postanowieniem Sądu Okręgowego w Zielonej Górze (I Cz 19/20) nasi Klienci nie muszą płacić w ogóle kredytu przez okres trwającego postępowania.

Wyrokiem Sądu w Warszawie z dnia 19.06.2020 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie o sygn. akt: XXV C 2023/20 wydał postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia o zapłatę kwoty 96.502,23 zł z uwagi na nieważność umowy kredytu poprzez zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego Banku BPH S.A. prowadzonego przez NBP. Przedmiotowe postanowienie jest natychmiast wykonalne, co powoduje niezwłoczne skierowanie sprawy do komornika i zajęcie tego rachunku przez naszą Kancelarię. Oznacza to, że nasi Klienci w razie wygranej będą zabezpieczeni na wypadek, gdyby bank przez problemy finansowe nie był zdolny zrealizować wyroku.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8.06.2020 r.

Wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dn. 8.06.2020 r. (sygn. akt: XXV C 136/19), sędzia SSO Piotr Bednarczyk, w sprawie banku Raiffeisen Bank International AG, uwzględnił powództwo i ustalił nieistnienie stosunku prawnego wynikającego z umowy kredytu hipotecznego indeksowanego do CHF na kwotę 2.400.000,00 zł (dwa miliony złotych czterysta tysięcy złotych). Sąd ponadto zasądził kwotę 31.034 zł (trzydzieści jeden tysięcy złotych trzydzieści cztery złote) tytułem zwrotu kosztów sądowych, w tym 30.000 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. W przypadku prawomocności wyroku, łączna korzyść klienta w tej sprawie to ok. 1.960.000,00 zł (1.96 mln zł).
Sprawę prowadził mec. Adam Sobota

Wyrok Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 6.05.2020 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej XI Wydział Cywilny wydał nakaz zapłaty w sprawie naszych Klientów, którzy posiadają kredyt w banku Santander Consumer Bank S. A.
Sąd zobowiązał bank do zwrotu nadpłaty w wysokości 62.647,9 zł wraz z odsetkami oraz kosztami zastępstwa procesowego.
W czasie pandemii oraz wstrzymania rozpraw jest to bardzo cenne. Pomimo, że w sprawie najpewniej wpłynie sprzeciw, sądy coraz przychylniej zapatrują się na część spraw frankowych i wydają nakazy zapłaty, które zarezerwowane są dla spraw o dużym prawdopodobieństwie wygranej.

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa z dn. 5.10.2019 r

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa z dn. 5.10.2019 r., sygn. akt: I C 6099/17 I. Sędzia Sądu Okręgowego zasądza od pozwanego Banku Millenium Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 12.217,40 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od 13 lutego 2018 roku do dnia zapłaty. II. oddala powództwo w pozostałym zakresie. III. Zasadza od pozwanego Banku Millenium Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na rzecz powodów kwotę 3.286,53 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 20.09.2019 r

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dnia 20.09.2019 r., sygn. akt XII C 1366/18 Sąd Okręgowy we Wrocławiu XII Wydział Cywilny zasądził od banku mBank S. A. kwotę 105.358,33 zł wraz z odsetkami z tytułu nadpłaty. Sąd podzielił w pełni stanowisko pełnomocnika powodów i uznał, że umowa zawierała niedozwolone postanowienia w przedmiocie zasad kursowych kredytu, nieprecyzyjnie przy tym określając m.in. kurs franka szwajcarskiego. Sąd za zasadny przyjął kurs z dnia uruchomienia przy zastosowaniu stawki LIBOR. Sąd podkreślił, że wbrew stanowisku banku, po wyeliminowaniu z umowy klauzul waloryzacyjnych nie ma przeszkód w stosowaniu oprocentowania opartego na stawce LIBOR. Sąd zwrócił także uwagę, że nie jest możliwe uzupełnienie stosunku prawnego poprzez ustalenie waloryzacji według kursu NBP. Zdaniem Sądu bank przyjął na siebie ryzyko związane z zastosowaniem w umowie kredytu klauzul niedozwolonych i wobec tego musi liczyć się z pełnymi konsekwencjami ich eliminacji.

akaz zapłaty Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli z dn. 29.07.2019 r.

Nakaz zapłaty Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli z dn. 29.07.2019 r., sygn. akt: I Nc 2483/19 Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w postepowaniu upominawczym sprawy na skutek pozwu, który wnieśli powodowie nakazuje, aby pozwany Getin Noble Bank S.A. w Warszawie zapłacił solidarnie na rzecz powodów kwotę 40407,37 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 14 grudnia 2018 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 2667,00 zł tytułem kosztów procesu.

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dn. 30.05.2018 r

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dn. 30.05.2018 r., sygn. akt II C 1082/17 Sąd Okręgowy w Łodzi II Wydział Cywilny wydał wyrok w sprawie kredytu indeksowanego do CHF przeciwko mBank S.A. Sąd zasądził na rzecz powodów od Banku kwotę 182.713,58 zł wraz z odsetkami, na którą składały się kwota nadpłaconego kredytu oraz całość kwoty ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. W ramach ustnych motywów wyroku Sąd podkreślił, że umowa powodów „oczywiście zawierała klauzule abuzywne”, które podlegały eliminacji z umowy. Jednocześnie postanowienia indeksacji nie stanowią essentialia negotii zawartej umowy, a zatem umowa nadal obowiązuje, jednakże powinna być odczytywana z pominięciem klauzul abuzywnych. Sąd podkreślił, że w miejsce tych klauzul nie można obecnie wprowadzać innych kursów walut, mimo że przesłuchiwany w toku rozprawy biegły wypowiadał się za zastosowaniem kursów kupna i sprzedaży NBP. Zdaniem Sądu w tej sytuacji powodowie od chwili zawarcia umowy byli zatem zobowiązani do spłacania kredytu po kursie stałym- kursie sprzedaży obowiązującym w banku w dniu zawarcia umowy kredytu. Zdaniem Sądu idea spreadu jako takiego nie jest abuzywna- kredyt mógł zostać wypłacony po kursie kupna, a spłacany po kursie sprzedaży. Jednak wszelkie dalsze zmiany kursów walut miały charakter abuzywny, gdyż zależały od jednostronnej i dowolnej decyzji banku i należało je wyeliminować. Zgodnie z argumentacją powodów za abuzywną w całości uznano również klauzulę Ubezpieczenia Niskiego Wkładu Własnego, w tym Sąd nakazał zwrot na rzecz powodów pierwszej raty tego ubezpieczenia, mimo że jej wysokość była wyraźnie wskazana w umowie.

Wyrok Sądu Rejonowego w Łodzi z dn. 5.12.2019 r

Wyrok Sądu Rejonowego w Łodzi z dn. 5.12.2019 r., sygn. akt: XVIII C 1074/19 Sąd Rejonowy w Łodzi zasądził na rzecz Klientów od banku mBank kwotę 70.115,29 zł wraz z odsetkami oraz kosztami zastępstwa. Sąd ustalił nieważność poszczególnych postanowień umowy w przedmiocie mechanizmów waloryzacji kredytu. Wyrok jest nieprawomocny, czeka nas jeszcze 2 instancja.

Wyrok Sądu Rejonowego w Łodzi z dn. 18.11.2019 r.

Wyrok Sądu Rejonowego w Łodzi z dn. 18.11.2019 r., sygn. akt: XVIII C 2299/18 Sąd Rejonowy w Łodzi zasądził na rzecz naszych Klientów kwotę 66.346,18 zł wraz z odsetkami tytułem zwrotu nadpłaty oraz ustalił nieważność poszczególnych postanowień umowy w przedmiocie mechanizmów waloryzacji kredytu. Wyrok jest nieprawomocny, czeka nas jeszcze 2 instancja. Sprawę prowadził radca prawny Adam Sobota. Wygrana z bankiem MBank.

Nakaz zapłaty Sąd Okręgowy w Warszawie z dn. 31.01.2020 r.

Nakaz zapłaty Sąd Okręgowy w Warszawie z dn. 31.01.2020 r., sygn akt: IV C 1021/19 (Sąd po rozpatrzeniu samego pozwu i bez wyznaczenia terminu rozprawy jednogłośnie się z nim zgodził wydając nakaz zapłaty) Bank Millenium S.A. ma obowiązek zapłacić na rzecz powodów: – 129.448,36 zł – wraz z odsetkami od 8.02.2019 r. – 4.617,00 zł – tytułem zwrotu kosztów procesu w całości. Jest to kolejny nakaz zapłaty w sprawie naszych klientów. W takiej sytuacji, gdyby nie doszło do sprzeciwu banku, nie byłoby potrzeby przeprowadzać całego postępowania sądowego, w tym m.in. rozpraw. Nakazy wydawane są wtedy, kiedy okoliczności nie budzą wątpliwości. Sprawę prowadził mec. Adam Sobota.

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dn. 4.02.2020r.

Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z dn. 4.02.2020r.,sygn. akt: XII C 1379/18 Sędzia SSO Krzysztof Rudnicki unieważnił umowę zawartą z Bankiem Millennium S.A. Kwota zasądzona na rzecz powodów to 232.880 zł (dwieście trzydzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt złotych). Sąd przyjął korzystną teorię dwóch kondykcji i w całości zgodził się ze stanowiskiem wyrażonym w pozwie. Sprawę prowadził Radca Prawny Adam Sobota.

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dn . 12.02.2020 r

Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dn . 12.02.2020 r., sygn. akt: III Ca 1596/1 Sąd w sprawie kredytu indeksowanego do CHF na pierwszej rozprawie wydał wyrok częściowy, zasądzający w całości pobraną kwotę z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW) na rzecz naszych klientów w wysokości 2.799,14 zł. Bank złożył apelację, ale w dniu 12.02.2020 r. Sąd Okręgowy w Łodzi wydał prawomocny wyrok oddalający w całości apelację banku. Zatem w tym zakresie wyrok jest prawomocny !

Wyrok Sądu Rejonowego w Łodzi z dn. 15.02.2020 r

Wyrok Sądu Rejonowego w Łodzi z dn. 15.02.2020 r., sygn. akt: I C 257/19 Wygrana naszych klientów w sporze przeciwko mBank S. A. Sąd w sprawie kredytu indeksowanego do CHF na pierwszej rozprawie wydał wyrok częściowy, zasądzający w całości pobraną kwotę z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego (UNWW) na rzecz naszych klientów w wysokości 2.799,14 zł. Bank złożył apelację, ale w dniu 12.02.2020 r. Sąd Okręgowy w Łodzi (sygn. akt: III Ca 1596/19) wydał prawomocny wyrok oddalający w całości apelację banku. Zatem w tym zakresie wyrok jest prawomocny.

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dn. 4.03.2020 r

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dn. 4.03.2020 r.,sygn. akt: XXV C 2858/18 Wygrana naszych klientów w sporze przeciwko Raiffeisen (umowa dawnego EFG Eurobank Ergasias S. A.) sąd zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 126.440,86 zł wraz z odsetkami oraz kwotę 7.866,86 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Sąd uznał, że klauzule nie wiążą powoda, a umowa powinna zostać dalej wykonywana z ich pominięciem, z naciskiem na utrzymanie oprocentowania LIBOR oraz ponowne przeliczenie kredytu na przyszłość na korzystnych warunkach. Sprawę prowadził mec. Adam Sobota

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dn. 4.03.2020 r

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dn. 4.03.2020 r.,sygn. akt: XXV C 2858/18 Wygrana naszych klientów w sporze przeciwko Raiffeisen (umowa dawnego EFG Eurobank Ergasias S. A.) sąd zasądził na rzecz naszego Klienta kwotę 126.440,86 zł wraz z odsetkami oraz kwotę 7.866,86 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Sąd uznał, że klauzule nie wiążą powoda, a umowa powinna zostać dalej wykonywana z ich pominięciem, z naciskiem na utrzymanie oprocentowania LIBOR oraz ponowne przeliczenie kredytu na przyszłość na korzystnych warunkach. Sprawę prowadził mec. Adam Sobota

Ponadto Kancelaria prowadzi oraz stale przyjmuje do prowadzenia kolejne sprawy, w których w najbliższym czasie spodziewamy się kolejnych korzystnych wyroków. Zapraszamy do współpracy oraz wysyłania zawartych umów z bankami na adres:

Czy masz jakieś pytania?

_

Czy masz jeszcze pytania? Jeśli tak, napisz do nas przez formularz kontaktowy. Odpowiemy maksymalnie w ciągu 24h.

Zapytaj nas

Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.