Pomagamy frankowiczom odzyskać niezależność finansową

+48 579 650 252

biuro@frankhelp.pl

Klauzula informacyjna dla celów marketingowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest BETTER PHINANCE SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa, nr KRS 0000777330, z którym można się skontaktować na podany wyżej adres biura w siedzibie lub na adres e-mail: biuro@frankhelp.pl.
 2. Wszelkie informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych pod ww. adresem lub e-mail: rodo@frankhelp.pl pl lub pisemnej: Inspektor Ochrony Danych BETTER PHINANCE SP. Z O.O., ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda (art. 6 ust.1 lit. a RODO) wyrażona poprzez działania potwierdzające. Podanie adresu e-mail oznacza wyrażenie zgody na przesłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Podanie numeru telefonu oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie telekomunikacyjnego urządzenia końcowego oraz automatycznych systemów wywołujących do marketingu bezpośredniego. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe do czasu cofnięcia zgody lub złożenia sprzeciwu.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, brak ich podania powoduje brak możliwości przedstawienia oferty handlowej administratora.
 5. Przy bezpłatnej analizy Twoich roszczeń otrzymasz odrębną klauzulę informacyjną.
 6. Twoje dane będą udostępnione:
  a. podmiotom współpracującym z administratorem w związku z realizacją umowy, w tym podmiotowi zajmującemu się profesjonalną obsługą prawną;
  b. podmiotom zewnętrznym zapewniającym wsparcie z zakresu IT;
  c. operatorom pocztowym lub firmom kurierskim w związku z realizacją umowy;
  d. podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają.
 7. Prawa, jakie Tobie przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych:
  dostęp do swoich danych w tym potwierdzenia ich przetwarzania, otrzymania kopii danych i informacji o ich przetwarzaniu (art. 15 RODO), (2) sprostowania nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO), (3) usunięcia danych, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne dla celów przetwarzania (art. 17 RODO), (4) ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zgłoszenia, że: (a) dane są nieprawidłowe – do czasu ich sprawdzenia (b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a wnioskodawca sprzeciwia się ich usunięciu (c) Administrator nie potrzebuje już danych, a wnioskodawca potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń (art. 18 RODO), (5) przenoszenia danych, w tym otrzymania ich w ustrukturyzowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub żądania ich przesłania innemu Administratorowi (art. 20 RODO), (6) wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności marketingu bezpośredniego i wobec dokonanego w tych celach profilowania (art. 21 RODO), (7) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w sytuacji gdy stanowi ona podstawę przetwarzania danych, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem (art. 7 ust. 3 RODO).
 8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO. Więcej informacji dotyczących tego uprawnienia dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.
 9. Podane przez Ciebie dane będą podlegały profilowaniu w celu dopasowania i przedstawienia oferty. Każdorazowo przed podjęciem decyzji w tym przedmiocie dane osobowe będę weryfikowane przez pracownika lub współpracownika Administratora

Analiza umowy kredytowej

Zapisz się, aby otrzymać bezpłatnie.